неделя, 14 юли 2013 г.

Автоматични титратори | Биоевибул

Автоматични титратори | Биоевибул


Мини титратор за определяне на свободен и общ серен диоксид във вино, Mi455. »
Каталожен №: Mi455
Мини титратор за определяне на свободен и общ серен диоксид във вино. Обхват: 0 … 400 ppm SO2. Точност: 5%. Резолюция: 1 ppm. Принцип: еквивалентен пункт, ОРП титруване. Обем на пробата: 50 mL. ОРП електрод: MA924B/1 (включен). Помпа: 0.5 mL/min. Скорост на разбъркване: 1500 rpm. Доставя се с: калибрационен стандарт за SO2, разтвор-титрант за SO2, алкален реагент за свободен SO2, стабилизатор за SO2, ОРП електрод MA924B/1, ядра за разбъркване, 2 x 50 mL чаши, 2 x 25 mL чаши, 230 mL електролитен разтвор 3,5 m KCL за ОПР електроди, комплект епруветки, o-ринг, 1 mL спринцовка, захранващ кабел и инструкция за работа.

Цена: 704,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »

See more at: http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=124#sthash.T8JXAgrP.dpuf

Няма коментари: