неделя, 24 януари 2010 г.

«ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – ВАРНА» ООД


«ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – ВАРНА» ООД започва своята дейност през 1998 г. с основен предмет на дейност производство на захарни изделия.

Идеята за създаване на такова производство е възникнала още през 1993 г., когато търговска фирма ЕТ “Семела – Веселин Димитров”, с едноличен собственик Веселин Петков Димитров, поставя началото и развитието на самостоятелно производство на бисквити и сухи пасти.

През 2006г. съвместно с консултантска фирма бяха разработени фирмени процедури, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 и HACCP. В края на 2006г. със Заповед на Управителя на фирмата системата за управление на качеството и безопасност на храните е внедрена във фирмата.

През 2009 г. с помощта на специалистите от Биоевибул ООД, фирмата подкрепя и допълва своята Система за управление на качеството и безопасността чрез въвеждане на мониторинг на температурата и водната активност:
  1. Мониторинг на температурата чрез безконтактни инфрачервени температурни логери. Всеки IR термометър е снабден с принтер, за да може операторът веднага да разпечата необходимите данни, изискващи се от НАССР системата. Този температурен логер с вграден принтер позволява на оператора да програмира точно определени интервали от време за измервания. След като серията от измервания са били направени, тези данни се прехвърлят на компютър за допълнителен анализ. Визуален указател позволява точно насочване на измервателния лъч към обекта.
  2. Мониторинг и контрол на активността на водата: Активността на водата е мярка за количеството на свободната вода, която е достъпна за развитие на микроорганизмите, включително на опасните патогени. Защо във Захарни изделия – Варна измерват водната активност, а не съдържанието на вода? Защото не общото количество вода, а несвързаната вода е отговорна за развалата на хранителните продукти. Важно е не колко вода има в продукта, а колко от наличната вода е свободна за участие в биохимичните, химични и физикохимични процеси на развала. Измерител на „свободната вода” е показателят „водна активност”, aW. Доказано е, че повечето опасни бактерии не могат да се развиват при водна активност под 0,91 и че не съществуват бактерии, които да се развиват под 0,75 aW. Дрождите и плесените са по устойчиви и някои от тях могат да се развиват дори при aW 0,61-0,65. Измерването на водната активност става чрез използване на апарата AquaLab LITE, производство на американската фирма Decagon. AquaLab LITE е междинен прибор за измерване на водната активност. Той съвместява технологиите на AquaLab 3 (най-бързите и най-точните апарати за измерване на активността на водата) и портативния и ултра-компактен PawKit.
С въвеждането на горните апарати, фирмата следва оригиналната философия на мениджърския екип на фирмата, която е базирана на следните основни принципи:
  • Качеството е основополагащо;
  • Да бъдем уникални, никога да не копираме някой друг;
  • Да доставяме продуктите си на цена, която всеки може да си позволи;
  • Да поддържаме високо хигиенична и екологично чиста среда на производство.
Продуктите на “Захарни изделия – Варна” ООД с търговски марки “Sweet Plus” и “Choco Pause” са добре познати не само на българския пазар. Фирмата е изградила национална дистрибуционна мрежа. Разполага със собствена търговска структура и склад в София. В по-големите градове работи с местни дистрибутори. Клиенти на нашата фирма са също и големите търговски вериги в страната - METRO, Kaufland, BILLA, Hit Hypermarket, RAMSTORE и др. Разполагаме с наш собствен транспорт и доставяме нашата стока до складовете на нашите клиенти.

Към момента в “ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – ВАРНА” ООД работят около 715 човека, ангажирани в производството, търговията и администрацията. Фирмената политика е за ангажиране на качествени работници, както и гъвкавост при подбора и назначаването на кадрите заети в производството и пласмента.

------------------------------------------------
Други инструменти за мониторинг на температурата: ВИЖ !
Други инстроменти за измерване на водната активност: ВИЖ !
------------------------------------------------

Няма коментари: